Prostitutie in Rotterdam

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-07
Na de opheffing van het bordeelverbod in oktober 2000 heeft Rotterdam een vergunningenstelsel ingevoerd. Doel is de prostitutie te reguleren als een maatschappelijk aanvaarde functie. Net als voor de horeca en andersoortig vermaak betekent dit dat er regels zijn en dat daarop gecontroleerd wordt.

De evaluatie van het Rotterdamse Prostitutiebeleid in 2004 maakte duidelijk dat het belangrijk is om de gezamenlijke handhavingsinspanningen te verleggen naar de nieuwe illegale prostitutievormen en verschuivingen in het illegale circuit. Voor een doelgerichte aanpak is eerst inzicht nodig in de problematiek rond illegale verschijningsvormen. Daarom heeft de gemeente het Verwey-Jonker Instituut gevraagd een beter beeld te geven van de aard en omvang van illegale prostitutie in Rotterdam. Dit rapport bevat de uitkomsten van het onderzoek. Naast een blik op de illegale prostitutie bieden de onderzoekers oplossingsrichtingen voor de aanpak van de problematiek, die aansluiten bij de in Rotterdam al ingezette initiatieven.

Zie ook de website van: www.rotterdamveilig.nl

Onderzoekers

  • Hans BoutellierWetenschappelijk adviseur
  • Marjolein Goderie

Met medewerking van

  • Fabian Dekker
  • Sandra ter Woerds

Thema's

Deel deze publicatie op: