Professionalisering Opbouwwerk Rotterdam

Voorstellen voor kwaliteitsverbetering
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-08
De gemeente Rotterdam wil werk maken van de verbetering van de welzijnssector. Daaraan werken alle partijen mee, ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid. De Opbouwwerkkamer Rotterdam wil met deze verdiepende notitie agendasettend zijn voor de vernieuwing van het opbouwwerk in de stad. De brancheorganisatie streeft door gerichte investeringen in de kwaliteit van het uitvoerend werk naar de juiste en innovatieve slagkracht van het opbouwwerk.

In opdracht van de brancheorganisatie BOSSR heeft het Verwey-Jonker Instituut voorstellen gedaan voor de kwaliteitsverbetering van het opbouwwerk. Deze notitie gaat in op de vraag vanuit welke context de sector optimaal kan gedijen. De auteurs gaan in op de visie, maatschappelijke bijdrage en positionering van het opbouwwerk. Ook de benodigde competenties van de opbouwwerker, het inzicht in methodieken en de inzet daarvan komen aan de orde.

Onderzoekers

  • Katja van Vliet
  • Nanne Boonstra

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: