Procesevaluatie PGA Jeugd-Bestuurlijk Rotterdam

PublicatiesGepubliceerd op: 03-01-10
De gemeente Rotterdam pakt probleemjongeren persoonsgericht aan. Deze aanpak wordt ook wel PGA Jeugd genoemd. Elke jongere tot 23 jaar uit Rotterdam kan rekenen op een op maat gesneden en sluitende aanpak van zijn of haar problemen. Hiertoe is een organisatie in het leven geroepen: de Deelgemeentelijke Organisatie Sluitende Aanpak (DOSA). Daarnaast wordt er een vaste methodiek gehanteerd. De persoonsgerichte aanpak moet leiden tot het terugdringen van overlast en criminaliteit door jongeren.

dit rapport is het verslag van een een onderzoek naar de uitvoering van de PGA Jeugd-Bestuurlijk. Het onderzoek betreft een proces-evaluatie. Wordt het uitgevoerd volgens plan? Wat gaat goed, wat kan beter? Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van documentstudie, een analyse van het registratiesysteem, een enquête, vraaggesprekken, de analyse van enkele casus en een groepsbijeenkomst.

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: