Preventie van radicalisering en extremisme

Een kennisbestand voor het hoger onderwijs
PublicatiesGepubliceerd op: 07-04-21
Op hogescholen kan veel gewonnen worden in het voorkomen van radicalisering en extremisme, zowel in het opleiden van toekomstige sociaal professionals als in het voorkomen van radicalisering bij leerlingen zelf. Hogeschool Inholland vroeg aan KIS welke kennis er bestaat rond radicalisering en extremisme vanuit een ontwikkelingsgericht perspectief om dit te kunnen gebruiken in sociale en educatieve opleidingen.

In dit kennisbestand zetten we uiteen hoe we radicalisering en extremisme moeten begrijpen en welke factoren daarin meespelen, om het zo beter te kunnen voorkomen. Dit rapport is geen strikt curriculum voor het hoger onderwijs, maar een kennisbestand dat professionals en toekomstige professionals basisinformatie geeft over preventie van radicalisering en extremisme. Het rust professionals in opleiding toe voor wanneer ze in de toekomst in hun sociale of educatieve werk hiermee te maken krijgen. We bieden met dit kennisbestand een ontwikkelingsgericht perspectief op het probleem van radicalisering en extremisme dat het probleem definieert, dat kijkt naar de onderliggende factoren die in deze processen meespelen en naar werkzame elementen in de aanpak van het probleem. We geven aanbevelingen voor de praktijk, en hopen ook een dialoog te starten tussen wetenschap en praktijk.

ISBN 978-94-640-9036-9
23 pag.
2021

Download via KIS

Onderzoekers

 • Harrie JonkmanSenior onderzoeker
 • Andreas Beelmann

Thema's

 • Polarisatie en verbinding

  Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving. Dit kan resulteren in spanningen en toename van segregatie.

 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
 • Onderwijs en ontwikkeling

  Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: