Positief opvoeden en opgroeien

De rol van buurtsportverenigingen
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-12
Sporten en bewegen in de buurt staat hoog op de landelijke politieke agenda. Door onder meer de inzet van Buurtsportcoaches moet iedereen de mogelijkheid hebben dichtbij huis te sporten. Daarnaast wordt van sportbuurtwerkers en (welzijns)professionals verwacht dat zij bewoners betrekken bij de organisatie van activiteiten. Sportservice Noord-Holland heeft in zeven gemeenten geëxperimenteerd met sportieve activiteiten voor jongeren, onder de noemer buurtsportvereniging.

De buurtsportverenigingen bieden jeugdigen die – om diverse redenen – geen lid zijn van een reguliere sportvereniging, de mogelijkheid toch te sporten in hun directe woonomgeving.

Jongeren hechten veel waarde aan de positieve sfeer die heerst op de buurtsportverenigingen en waarderen de begeleiding. Ook ouders zijn positief: ze geven te kennen dat hun kind minder rondhangt op straat. Daarnaast is de betrokkenheid en participatie van ouders bij de activiteiten toegenomen.

We komen in dit rapport tot drie varianten van buurtsportverenigingen: een koepelorganisatie, een netwerkorganisatie, en een uitvoeringsorganisatie. Afhankelijk van de bewonersbetrokkenheid en participatie in de wijk, kan lokaal worden bekeken welke werkzame bestanddelen uit de varianten bruikbaar zijn bij het stimuleren van een positief opvoed- en opgroeiklimaat.

Onderzoekers

 • Niels HermensSenior onderzoeker
 • Erik van Marissing

Thema's

 • Gezondheid en zorg

  Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: