Positie van slachtoffers van mensenhandel

Eerste trendrapportage 2006
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-07
Deze publicatie bevat de uitkomsten van de eerste meting naar de positie van slachtoffers van mensenhandel in Nederland. De meting is gedaan met de Monitor Mensenhandel en betreft uitsluitend de slachtoffers van mensenhandel in de seksindustrie. De monitor werd eerder ontwikkeld in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum van het ministerie van Justitie (namens de Directie Vreemdelingenbeleid) door Bureau Van Montfoort en het Verwey-Jonker Instituut.

De eerste meting, de nulmeting, betreft het jaar 2006. De monitor richt zich vooral op de toegang van slachtoffers tot rechten en voorzieningen. Dat is uitgewerkt in zes thema’s: signalering, toegang tot de B9-regeling, rechtshulp en strafrechtelijke procedure, opvang en huisvesting, gezondheidszorg, scholing en arbeid, en terugkeer en voortgezet verblijf. Het is de bedoeling met de Monitor Mensenhandel de positie van slachtoffers van mensenhandel in Nederland periodiek te meten. Dit past in het doel van de overheid om slachtoffers van mensenhandel betere bescherming te bieden, hun positie te versterken en ze meer perspectief te bieden.

Deze publicatie is verkrijgbaar bij Adviesbureau VanMontfoort.

Onderzoekers

  • Marjan Wijers
  • Sandra ter Woerds

Thema's

Deel deze publicatie op: