Positie en functioneren van de RP/CP’s en de gevolgen van de decentralisatie-impuls

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-98
Bij dit onderzoeksrapport hoort tevens een rapport met bijlagen.

Te verkrijgen bij ZonMw

Onderzoekers

  • Dick Oudenampsen
  • Rally Rijkschroeff
  • Esther Plemper
  • Klaas Gorter

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: