Poolse arbeidsmigranten in Nederland en hun behoefte aan informatie en hulp

PublicatiesGepubliceerd op: 21-10-15
In 2004 is Polen tot de EU toegetreden en sinds mei 2007 mogen Poolse arbeidsmigranten in Nederland arbeid verrichten zonder dat ze een werkvergunning nodig hebben. Sindsdien kreeg Nederland te maken met een sterke toename van het aantal arbeidsmigranten uit Polen.

Deze groep arbeidsmigranten is inmiddels al een langere periode in Nederland aanwezig. De ervaringen van de Poolse migranten schetsen een beeld van hoe het andere arbeidsmigranten mogelijk zal vergaan en welke factoren daarbij een rol spelen.

Deze publicatie heeft een focus op de behoefte aan informatie of hulp. Het rapport is gebaseerd op vijfentwintig interviews met Poolse arbeidsmigranten die omtrent of na ingang van de vrije EU-toegang voor Polen naar Nederland zijn gekomen. Onderwerpen die aan bod komen zijn achtereenvolgens migratie, werk, wonen, familierelaties en contacten met Nederlanders. Ten slotte volgt een overzicht van wat zijzelf als belangrijkste aandachtspunten noemen.

Zie ook het Kennisplatform Integratie & Samenleving

ISBN 978-90-5830-694-4
21 pag
2015

Download via KIS

Onderzoekers

  • Suzanne Wolf

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: