Politie en gender

Discussiestuk
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-07
Op verzoek van het VCE (Visitatie Commissie Emancipatie) heeft het Verwey-Jonker Instituut een prikkelende paper geschreven over de politie en de doorwerking van gender in hun werk. Doel ervan is het ‘openen van de ogen’ van beleidsmensen en politiemensen op dit onderwerp.

De belangrijkste vraag in dit opiniërende paper is of gender doorwerkt in het werk van de politie, en of een vernieuwde aandacht voor gender wenselijk is uit het oogpunt van legitimiteit van de politie. De auteurs werken dit uit op drie ‘niveaus’ in het werk van de politie: kerntaken, gedrag en handelingen van politiemensen en omgang met doelgroepen.

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: