Platform, keten of netwerk

Evaluatie en toekomstscenario van Arrondissementale Platforms Jeugdcriminaliteit
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-08
Platform, keten of netwerk geeft een kijkje in de keuken van de wijze waarop verschillende justitiepartners, vaak in samenwerking met gemeenten en zorginstellingen, de aanpak van jeugdcriminaliteit op elkaar afstemmen, of samen een vuist maken voor oplossingen. Hoe geef je een integrale aanpak vorm, wat zijn voorwaarden voor een vitale samenwerking?

Naast een beschrijving van de wijze waarop de Arrondissementale Platforms Jeugdcriminaliteit momenteel zijn opgezet, de knelpunten en de meerwaarde van deze platforms, worden drie toekomstscenario´s geschetst: een strafrechtelijke ketensamenwerking, een losse samenwerking in een netwerk en maatwerk op niveau. De publicatie is ook interessant voor andere beleidsmakers en professionals die zoeken naar afstemming en samenwerking.

Met medewerking van

  • Hans BoutellierWetenschappelijk adviseur
  • Lisanne Drost
  • Meta Flikweert
  • Sandra ter Woerds

Thema's

Deel deze publicatie op: