Perspectief door samenwerking en solidariteit

Sociale activering in Schiedam (evaluatie)
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-99
Sociale activering werkt. Dat is de conclusie van een onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut verrichtte in opdracht van de gemeente Schiedam. Doel van het onderzoek was een strategie te ontwikkelen voor de activering van fase-4-clienten: bijstandsgerechtigden met weinig of geen perspectief op een betaalde baan.

Uit gesprekken met beroepskrachten en vertegenwoordigers van uitkeringsgerechtigden, vrijwilligersorganisaties, migrantenorganisaties en de politiek, bleek dat er in Schiedam voldoende draagvlak bestaat voor een gezamenlijke strategie tegen sociale uitsluiting. In een Toekomstwerkplaats konden de betrokkenen hun ideeën en wensen voor de toekomst kwijt. De afspraken die hieruit voortvloeiden vormden de basis voor het gehele traject.

Drie experimenten werden gevolgd en geëvalueerd, alle met een eigen wijze van werving en activering van langdurig baanlozen. In de experimenten werd gewerkt met groepsbijeenkomsten en met het Activerend Interview. Hiermee zijn in totaal 133 cliënten bereikt, waarvan er 101 een vervolgtraject aangingen.

Dat dit project een succes is dat om voortzetting vraagt, blijkt uit de resultaten en uit de enthousiaste reacties van alle participanten. De beschrijving van het gehele Schiedamse beleidsproces en van de drie experimenten maakt dit rapport interessant voor vele andere gemeenten.

Onderzoekers

  • Rob Lammerts
  • Hugo Swinnen

Thema's

  • Armoede en schulden

    Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

Deel deze publicatie op: