Per Saldo 2007 Patiënten en Consumentenbeweging in Beeld

Brancherapport 2007. Per Saldo.
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-08
In 2008 is voor de derde keer een onderzoek gehouden naar de activiteiten van categoriale patiëntenorganisaties en voor de tweede keer naar de activiteiten van Per Saldo. Nieuw is dat dit keer ook de regionale zorgbelangorganisaties aan het onderzoek hebben deelgenomen. Van de budgethoudersvereniging Per Saldo en de zorgbelangorganisaties is een aparte rapportage verschenen.

Met het Brancherapport 2007 willen de organisaties inzicht geven in hun activiteiten en de resultaten die zij behalen. Dit keer namen 167 categoriale organisaties (90%) deel aan het onderzoek. De rapporten schetsen een beeld van het toegenomen zelfbewustzijn en de kracht van patiënten- en consumentenorganisaties. Dat blijkt niet alleen uit de gestage groei van het aantal leden en hun grote inzet, maar ook uit de aanzienlijke toename van het bereik van de organisaties.

Speciale aandacht is besteed aan het thema Voorlichting en informatie. Uit de gegevens blijkt dat in de loop van de jaren steeds meer variatie is gekomen in de vormen van informatieoverdracht.

Het Brancherapport is een initiatief van patiëntenorganisaties en wordt financieel mogelijk gemaakt door het Fonds PGO. Het onderzoek is uitgevoerd door Prismant en het Verwey-Jonker Instituut, in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties. Het rapport is een gezamenlijke uitgave van de NPCF, CSO en de CG-Raad.

Zie ook Patiënten- en consumentenbeweging in Beeld Brancherapport 2007 Per Saldo en Zorgbelangorganisaties

De brancherapporten zijn te bestellen via de Patiëntenfederatie Nederland

Onderzoekers

  • Dick Oudenampsen
  • Helen Kamphuis
  • Marie-Christine van Dongen
  • Jeroen Homberg
  • Esmy Kromontono

Thema's

Deel deze publicatie op: