Partners in duurzame stedelijke ontwikkeling

Een dubbele uitdaging (onderzoek n.a.v. IJburg)
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-95
Vanuit ecologisch oogpunt is duurzaamheid bij elke nieuwe claim op de open ruimte een ‘hot issue’. De hele samenleving heeft sinds een aantal jaren bovendien te maken met een zoektocht naar nieuwe besluitvormingsprocessen. Ook in de ontwikkeling van nieuwe stedelijke gebieden is dit zoekproces herkenbaar aanwezig.

In opdracht van de Rijksplanologische Dienst heeft het Verwey-Jonker Instituut, in samenwerking met de Stichting Milieubewustzijn, een onderzoek uitgevoerd dat meer inzicht moest verschaffen in strategieën voor partnerschap in duurzame stedelijke ontwikkeling. IJburg, het plan van de gemeente Amsterdam om in het IJmeer een duurzame woonwijk te gaan bouwen, werd als concreet voorbeeld in dit onderzoek gebruikt.

Duurzaamheid vraagt om innovatie in de materiële ontwikkeling van de stad en om nieuwe vormen van samenwerking en besluitvorming. Deze innovatie komt tot stand via sociale processen. Een nieuwe partnerschapscultuur is nodig om die sociale processen produktief te maken. Dan zullen zowel de kwaliteit van de beslissingen als het draagvlak voor die beslissingen drastisch toenemen.

In dit rapport vindt u de opvattingen van een twintigtal deskundigen over de ontwikkeling van IJburg en over participatie. Daarnaast schetsen de onderzoekers een analyse- en ontwikkelingskader aan de hand van relevante literatuur. Voorbeelden en citaten illustreren de rapportage. Deze volgt de route van kritiek op de huidige gang van zaken, via verbeelding over hoe het zou kunnen of moeten, naar de constructie van een strategie. Uitgangspunten voor het handelen in de concrete praktijk van duurzame stedelijke ontwikkeling sluiten het rapport af.

Onderzoekers

  • Hugo Swinnen
  • Uschi Janssen

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: