Participeren doe je samen

(Innovatieve) methodieken cliëntenparticipatie geestelijke gezondheidszorg
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-98
Versterking van de cliëntenparticipatie vormt de inzet van het onderzoek naar innovatieve methodieken cliëntenparticipatie geestelijke gezondheidszorg. In een negental zorgvernieuwingsregio’s is geïnventariseerd welke (innovatieve) methodieken van cliëntenparticipatie zijn ontwikkeld binnen de diverse netwerken en circuits van cliëntenorganisaties.

Tevens is gekeken in welke fase van ontwikkeling deze methodieken verkeren en op welk niveau van cliëntenparticipatie zij betrekking hebben. Het onderzoek heeft geresulteerd in regionale scans van (innovatieve) methodieken methodieken van cliëntenparticipatie in negen zorgvernieuwingsregio’s: Zeeland, Midden-Brabant, Dordrecht e.o., Den Haag, Amsterdam-Zuid/Nieuw-West, Arnhem e.o., Friesland, Eindhoven en De Kempen en Noord-Holland-Noord.

Onderzoekers

  • Dick Oudenampsen
  • Rally Rijkschroeff
  • Esther Plemper
  • Anny de Gier
  • Petra KruiswijkExtern
  • Bianca Winants

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: