Participatie in zicht

Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
Het Nederlandse jeugdzorgstelsel staat aan de vooravond van een grote verandering. Niet alleen gemeenten krijgen een nieuwe rol toebedeeld, maar ook burgers. Concreet houdt de stelselwijziging of transitie in dat de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp overgaat naar gemeenten; van licht tot zwaar en van vrijwillig tot gedwongen. Het uitgangspunt hierbij is de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders.

In opdracht van het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg (LCFJ) is onderzocht hoe gemeenten omgaan met participatie van jeugd, ouders en cliënten bij het jeugd(zorg)beleid, ook in de komende transitie. Dit rapport geeft een actueel beeld van de participatie, de dilemma’s en knelpunten die gemeenten daarbij ervaren en de betrokkenheid van de doelgroepen. Daarnaast beschrijft het rapport achttien goede voorbeelden van participatie in verschillende gemeenten. De aanbevelingen zijn zowel gericht aan landelijke partijen (ministerie, VNG, cliëntorganisaties) als aan gemeenten. Een advies is elkaar in een participatieagenda te vinden om de positie en de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders serieus te versterken.

Onderzoekers

  • Renske van der Gaag
  • Rob Gilsing
  • Jodi Mak
  • Emmely Mulder

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

Deel deze publicatie op: