Paraprofessionals: pioniers of pionnen?

Een onderzoek naar de voorwaarden voor een optimale inzet
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-99
Een Surinaamse buurtmoeder voert een spelprogramma uit bij een gezin thuis. Een Marokkaanse geeft gezondheidsvoorlichting aan een groep Marokkaanse vrouwen in een buurthuis. Turkse vrouwen inventariseren in de buurt aan welke voorzieningen allochtone vrouwen behoefte hebben. Drie voorbeelden van mensen die als paraprofessional werkzaam zijn.

Steeds vaker worden paraprofessionals ingezet voor ‘moeilijk bereikbare’ doelgroepen. Paraprofessionals zijn veelal zelf uit deze doelgroep afkomstig. Zij worden met name aangesteld vanwege hun kennis over en ervaring met deze doelgroep, en niet zozeer op basis van behaalde diploma’s.

De PEWA heeft onderzoek gedaan naar de voorwaarden waaronder paraprofessionals optimaal kunnen worden ingezet. Verschillende partijen komen aan het woord: beleidsmakers, programmamakers, professionals en instellingen, paraprofessionals zelf en de doelgroep waarvoor zij ingezet worden.
Het rapport presenteert een definitie van het concept paraprofessional. De begrippen professional, paraprofessional, vrijwilliger en intermediair worden duidelijk onderscheiden.

De waarde van paraprofessionals wordt in kaart gebracht: waarom werkt men met paraprofessionals? Belangrijke redenen zijn: de doelgroep beter bereiken, programma’s goed uitvoeren, ontwikkelingskansen aan paraprofessionals bieden, bevorderen van emancipatie, sociale cohesie en integratie van de doelgroep en instellingen multiculturaliseren.

Er worden voorwaarden voor een succesvolle inzet van paraprofessionals geformuleerd. Taken en werkwijze, selectie en werving, arbeidspositie, training en begeleiding worden hierbij onder de loep genomen.

Uit het rapport blijkt dat het inzetten van paraprofessionals niet probleemloos is. Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, zijn zij pioniers die onontgonnen terrein toegankelijk maken. Worden zij echter niet voldoende serieus genomen, dan bestaat het risico dat zij tot pionnen worden in een spel van beleidsmakers, instellingen en programmamakers.

Diegenen die met paraprofessionals werken of willen gaan werken, kunnen in dit rapport een vraagbaak en naslagwerk vinden.

Onderzoekers

 • Suzanne Tan
 • Carmen Keune
 • C.W. Gelauff-Hanzon

Thema's

 • (Arbeids)participatie

  Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

 • Buurten en leefbaarheid

  We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: