Overlast en criminaliteit op IJburg

Actualisering veiligheidsarrangementen
PublicatiesGepubliceerd op: 26-08-14
Toen de eerste bewoners in 2002 de sleutel kregen van hun woning in de Amsterdamse nieuwbouwwijk IJburg, hadden zij hoogstwaarschijnlijk niet gedacht dat de jonge wijk vrij snel te maken zou krijgen met zogenoemde ‘stadse problemen’ zoals jongerenoverlast, kleine criminaliteit en burenoverlast. Ook professionals waren nauwelijks op deze ontwikkeling voorbereid, mede omdat de samenwerking nog uitgekristalliseerd moest worden en er (nog) weinig achtergrondinformatie voor handen was over de wijk en de buurtbewoners.

Voor elk van bovenstaande problemen heeft het Verwey-Jonker Instituut in 2010, in opdracht van het toenmalige stadsdeel Zeeburg, een veiligheidsarrangement ontwikkeld. Dit was een gespecificeerde samenwerkingsovereenkomst tussen relevante partijen op basis van een systematische onderbouwing en werkwijze. Om de opbrengsten van deze overeenkomst preciezer te duiden, heeft het stadsdeel Oost het Verwey-Jonker Instituut gevraagd om de afspraken uit 2010 te actualiseren. Samen met alle betrokken partners worden eventuele blinde vlekken in het beleid benoemd. Hierbij is er ook oog voor de ontwikkeling van de wijk in de afgelopen jaren en de mogelijkheid dat er inmiddels andere veiligheidsvraagstukken aan de orde zijn.

Onderzoekers

  • Erik van Marissing

Thema's

Deel deze publicatie op: