Ouderenadviseurs Amsterdam-Noord

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-98
Sinds september 1996 zijn drie ouderenadviseurs werkzaam in het kader van een tweejarig experiment van de Stichting Welzijn Ouderen in Amsterdam-Noord. De adviseurs ondersteunen met raad en daad per jaar een honderdtal meestal hoogbejaarde ouderen die nog zelfstandig wonen maar zijn aangewezen op thuiszorg en andere vormen van zorg en hulpverlening.

Uit deze evaluatie blijkt dat het experiment geslaagd is.

Voor de ouderen in Amsterdam-Noord betekent de komst van de adviseurs dat de meest kwetsbare onder hen, ouderen met een meervoudige problematiek, beter ondersteund worden bij het zelfstandig blijven wonen of om de wachttijd voor verhuizing naar een intramurale voorziening te overbruggen.

Voor de hulpverleners op het terrein van ouderenzorg betekent de komst van de adviseurs een aanvulling op hun eigen hulp. De hulp van de adviseurs versterkt de integrale aanpak en bevordert de afstemming van de hulp. De inbedding in de Stichting Welzijn Ouderen is geslaagd en de ouderenadviseurs hebben een duidelijke positie verworven op het terrein van de ouderenzorg in Amsterdam-Noord.

Onderzoekers

  • Rudi ’s JacobExtern
  • Leo WillemsExtern
  • Norbert Broenink

Thema's

Deel deze publicatie op: