Ouderbetrokkenheid van nieuwkomers op twee Schiedamse basisscholen

PublicatiesGepubliceerd op: 05-02-16
Twee scholen in Schiedam vroegen Kennisplatform Inclusief Samenleven in 2015 hoe zij de ouderbetrokkenheid van nieuwkomers uit Midden- en Oost-Europa en vluchtelingengroepen kunnen vergroten. De scholen streven vooral naar versterking van de onderwijsondersteuning van ouders thuis.

Hoewel de scholen al veel goede initiatieven blijken te ondernemen, is er ook ruimte voor verbetering. Bijvoorbeeld door activiteiten gezamenlijk op te pakken, zoals de ontwikkeling van een aanpak om beter contact met ouders te krijgen. Ook kunnen de aanwijzingen aan ouders om hun kinderen thuis te ondersteunen soms concreter en meer afgestemd worden op hun mogelijkheden.

Dit rapport geeft voorbeelden hoe scholen ouderbetrokkenheid vorm kunnen geven bij nieuwkomers. Daarnaast biedt het relevante aanbevelingen voor alle scholen die met deze groepen te maken hebben.

ISBN 978-90-5830-710-1
30 pag
2015

Download via KIS

Onderzoekers

 • Annet Hermans

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
 • Onderwijs en ontwikkeling

  Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: