Oude zorgen en nieuwe onzekerheden

De opvang van 15 tot 18 jarige nieuwkomers nader bekeken PEWA rapport 8
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-97
Dit onderzoek is een vervolg op de PEWA-rapportage over de positie en de opvang van jeugdige nieuwkomers tussen 12 en 18 jaar. Uit dat rapport bleek dat zich onder de groep nieuwkomers die bij aankomst in Nederland tussen de 15 en 18 jaar oud is, specifieke problemen voordoen. Op verzoek van het ministerie van VWS besloot de PEWA daarop een aparte rapportage te maken over deze groep jeugdige nieuwkomers.

Het rapport begint met een overzicht van de belangrijkste regels voor toelating van de verschillende categorieën nieuwkomers en van de diverse opvangtrajecten die zij moeten doorlopen. In een volgend hoofdstuk worden demografische gegevens op een rij gezet. Vervolgens worden de onderwijsproblemen van de jongeren in kaart gebracht, gevolgd door een hoofdstuk over hun psychosociaal welzijn en de wijze waarop dit wordt ondersteund. In het laatste hoofdstuk staan de ervaringen van twaalf jongeren centraal en worden de conclusies gepresenteerd.

Het rapport is bedoeld voor beleidsmakers, medewerkers van lokale instellingen en begeleiders op lokaal niveau die voor de taak staan om deze categorie jongeren zodanig toe te rusten dat zij zelfstandig kunnen functioneren in de Nederlandse samenleving.

Onderzoekers

  • J.J. van der Hoek
  • M.H.C. Kromhout

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: