Opzoomeren

Bestuurlijke vernieuwing in de praktijk
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-95
Eén van de principes van Opzoomeren is: ‘Daag mensen uit om samen iets te maken dat bijdraagt aan de kwaliteit van de lokale samenleving’. Drie onderzoeksinstituten – ‘Idee en Organisatie’ te Abcoude, het Verwey-Jonker Instituut in Utrecht en de Erasmusuniversiteit te Rotterdam, hebben de handschoen opgepakt om gezamenlijk onderzoek te doen naar het Opzoomeren. Wat zet het Opzoomeren in gang? Welke lessen zijn er voor lokale bestuurders en hun burgers?

Opzoomeren blijkt een belangrijke impuls voor de vitalisering van wijken. Bewoners zien dat er met gemeentelijke diensten goed valt samen te werken; het omgekeerde geldt evenzeer. Opzoomeren bevordert dat ook omdat ‘Zien klussen doet klussen’.

Opzoomeren vindt in verschillende soorten wijken plaats, ook in zogenoemde betere wijken is het niet vanzelfsprekend dat mensen beseffen dat ze belang hebben bij de eigen omgeving. Om dat besef te wekken en om in te zetten in handelen zijn contacten en netwerken nodig.

Opzoomeren brengt die contacten tot leven. ‘Buren spreken elkaar weer aan’. Opzoomeren betekent voor bestuurders: schep ruimte voor initiatief van bewoners. In deze publicatie kunnen zij ideeën opdoen om dat in praktijk te brengen.

Te verkrijgen bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: