Opbrengsten van de hulp door Steunpunten Huiselijk Geweld in Amsterdam

De cliënten aan het woord
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-10

De Steunpunten Huiselijk Geweld Amsterdam hebben een één loket functie met als doel huiselijk geweld daadkrachtiger en doelgerichter te bestrijden. Het is belangrijk voor de gemeente Amsterdam om te weten of de mensen die gebruik hebben gemaakt van een steunpunt huiselijk geweld daar tevreden over zijn en wat de verleende hulp hen precies heeft opgeleverd.

Speciaal voor dit doel is een versie van het SATER-instrument ontwikkeld en uitgetest. SATER geeft systematisch antwoord op de vraag of interventies van hulp- en dienstverleners – in dit geval van de medewerkers van de Steunpunten Huiselijk Geweld – effectief en relevant zijn vanuit het perspectief van de cliënt. Is de cliënt tevreden met de hulpverlening en waarom precies? Zijn de problemen opgelost?
De medewerkers van het steunpunt krijgen een uitstekend rapportcijfer van de 56 cliënten die meegedaan hebben aan het onderzoek. In het rapport is te lezen hoe deze cliënten tot hun oordeel komen en welke verbeterpunten zij noemen met betrekking tot de hulp van de steunpunten.

Onderzoekers

  • Marjolein Goderie
  • Meta Flikweert

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

Deel deze publicatie op: