Opbouwwerk in Zeeburg in het nieuwe millennium

Onderzoek naar kansen en mogelijkheden
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-01
Het Amsterdamse stadsdeel Zeeburg omvat het Oostelijk Havengebied en de Indische Buurt. In beide wijken vindt wijkopbouwwerk plaats. Het stadsdeel vroeg het Verwey-Jonker Instituut onderzoek te doen naar de kansen en mogelijkheden voor toekomstig opbouwwerk in Zeeburg. Daarbij werd het antwoord op de vraag naar de organisatie van het opbouwwerk afhankelijk gesteld van de visie van mensen, die bij het opbouwwerk in Zeeburg nauw betrokken zijn: bewoners, bestuursleden, opbouwwerkers, aanverwante instellingen en mensen van het stadsdeel zelf.

Een notitie van de onderzoekers over opbouwwerk in Zeeburg in het nieuwe millennium fungeerde als input voor het onderzoek en als middel om de visie van betrokkenen boven tafel te krijgen. Er bleek een scala aan problemen te zijn, dat toekomstig opbouwwerk in beide wijken rechtvaardigt, ook al geeft het sociale profiel van Oostelijk Havengebied en de Indische Buurt grote verschillen te zien. Het onderzoek heeft geresulteerd in het aftasten van een drietal scenario’s voor opbouwwerk in Zeeburg in het nieuwe millennium.

Onderzoekers

  • Jan Willem Duyvendak
  • Jan Foolen
  • Uschi Janssen
  • Gui van Hooijdonk

Thema's

  • Sociaal Domein

    We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

Deel deze publicatie op: