Op zoek naar menselijk kapitaal

Onderzoek naar vrijwilligerswerk in patiënten- en gehandicaptenorganisaties
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-08
Om een beter beeld te krijgen van wat er zich afspeelt op het gebied van vrijwilligers en vrijwilligerswerk heeft het Fonds Patiënten- en Gehandicaptenorganisaties en Ouderenbonden (PGO) Vilans en het Verwey-Jonker Instituut gevraagd nader te onderzoeken wat de specifieke kenmerken zijn van de vrijwilligers, onder welke randvoorwaarden er wordt gewerkt en of er in de samenwerking met andere organisaties en overheden aandacht is voor mogelijke knelpunten rond de inzet van vrijwilligers. Het onderzoek Op zoek naar menselijk kapitaal is uitgevoerd in de vorm van een quickscan en biedt een indicatie van de stand van zaken, geeft zicht op knelpunten en kansen die zich voordoen en op ondersteuning die gewenst is bij de inzet van vrijwilligers, nu en in de toekomst,

Onderzoekers

  • Dick Oudenampsen
  • Marit Moll
  • Riki van Overbeek
  • Cecil Scholten
  • Vanessa Leckie

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: