Op je tellen passen

Een project ter versteviging van het cliënten- en familieperspectief in de ggz
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-09
Mensen met psychische problemen leiden in Nederland een kwetsbaar bestaan. Vooral voor cliënten die niet zo mondig zijn, is het lastig om goede zorg te krijgen. Het Landelijk Platform GGz behartigt de belangen van cliënten en hun familie en is een koepel van twintig cliënten- en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg. Het Landelijk Platform GGZ is opdrachtgever van het project Op je Tellen Passen. Doel van dit project was om cliënten- en familieorganisaties in de GGZ op de kaart te krijgen bij zorgverzekeraars, zorgaanbieders en gemeenten. Deze partijen zijn betrokken bij de inkoop van zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet, de AWBZ en de Wmo.

>Het project bestond uit twee onderdelen, waarover in deze publicatie wordt gerapporteerd. Als eerste is verslag gedaan van de totstandkoming van Eiggenwijzer, een website waarop 300 landelijke en regionale cliënten- en familieorganisaties hun activiteiten en initiatieven beschrijven. Het gaat om initiatieven, zoals lotgenotencontacten, cursussen en ondersteuningsactiviteiten die een onmisbare aanvulling vormen op het reguliere GGZ-aanbod. Met deze website heeft het Landelijk Platform GGZ de Hannie van Leeuwenprijs gewonnen. Ten tweede is in dit project verkend hoe de cliënten- en familieorganisaties zich op landelijk en regionaal niveau kunnen versterken. Het resultaat, de strategische beleidsverkenning, is in deze publicatie opgenomen.

Onderzoekers

  • Rally Rijkschroeff
  • Dick Oudenampsen

Thema's

Deel deze publicatie op: