Ontwikkelingen in het aanbod gefinancierde rechtsbijstand

Een overzicht van 1997-2002
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-03
Voor rechtzoekenden die afhankelijk zijn van gefinancierde rechtsbijstand wordt het steeds lastiger een advocaat te vinden die bereid is de zaak in behandeling te nemen. Dit gegeven vormde in het jaar 2000 de aanleiding tot een onderzoek naar ontwikkelingen in het aanbod van de gefinancierde rechtsbijstand.

In dit vervolgonderzoek wordt nogmaals de deelname van rechtsbijstandverleners aan het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand onder de loep genomen. Op verzoek van de Raad voor de Rechtsbijstand in Amsterdam zijn de cijfers geactualiseerd met gegevens van zes opeenvolgende jaren (1997-2002). Deze uitgave bevat een cijfermatige analyse van de afgegeven toevoegingen, de betrokken cliënten en de betreffende rechtsbijstandverleners.

De kwantitatieve analyse van registratiecijfers over de ontwikkeling in het aanbod van de gefinancierde rechtsbijstand tussen 1997 en 2002 laat een aantal trends zien. Zo lijkt er een spanning te bestaan tussen het stijgend aantal toevoegingen en het dalend aantal actieve rechtsbijstandverleners. Er zijn aanwijzingen dat dit in de toekomst een probleem kan worden.

Dit rapport biedt interessante informatie voor alle beleidsmedewerkers die betrokken zijn bij de ontwikkeling en herinrichting van de gefinancierde rechtsbijstand.

Onderzoekers

  • Esmy Kromontono
  • Norbert Broenink

Thema's

  • Armoede en schulden

    Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

Deel deze publicatie op: