Onomkeerbaar Schrijnend

De gevolgen van de nieuwe wetgeving voor arbeidsongeschikten
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-94
Per 1 augustus 1993 werd de wet Terugdringing van het Beroep op de Arbeidsongeschiktheidsregelingen (wet TBA) ingevoerd. De gevolgen voor de uitkeringsgerechtigden staan beschreven in dit rapport.

Veel arbeidsongeschikten raken hun uitkering geheel of gedeeltelijk kwijt. De terugkeer naar arbeid wordt bemoeilijkt. Er zijn problemen in verband met bijverdiensten, ontslagbescherming en rechten in het kader van de Werkloosheidswet. Dit is het eerste rapport in een serie waarin over de gevolgen van de wet TBA wordt gerapporteerd.

Onderzoekers

  • Caroline Rietbergen

Thema's

Deel deze publicatie op: