Ongehoorde kwaliteit

Kwaliteitsbevordering voor en door Doven
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-01
Nederland telt dertienduizend Doven die de Nederlandse gebarentaal als hun moedertaal beschouwen. De communicatie met mensen die geen gebarentaal beheersen, verloopt via een tolk Nederlandse Gebarentaal. Althans, als deze beschikbaar is. Doven konden tot nu toe weinig invloed uitoefenen op voorzieningen waarop zij aangewezen zijn. In opdracht van Dovenschap, de belangenorganisatie van Doven in Nederland, startte het Verwey-Jonker Instituut in 1999 het project Kwaliteitsbevordering voor en door Doven. Resultaat is een kwaliteitsinstrument waarmee Doven zich kunnen uitspreken over de kwaliteit van voor hen bestemde voorzieningen en voorstellen kunnen doen ter verbetering ervan.

Het rapport “Ongehoorde kwaliteit” begint met een beschrijving van het ontwerp en de ontwikkeling van een voor Doven bruikbaar kwaliteitsinstrument, in nauwe samenwerking met Dovenschap.

Vervolgens gaat het rapport in op de twee onderdelen van het kwaliteitsinstrument: een informatiedeel en een mening vormend deel. Het informatiedeel bevat vragenlijsten voor gebruikers van Dovenvoorzieningen; in het andere deel staat de meningsvorming met behulp van panelbijeenkomsten met Doven voorop.
Het panel formuleerde op basis van de geconstateerde knelpunten elf voorstellen tot verbetering van de beschikbaarheid, de toegankelijkheid en de kwaliteit van de tolkenvoorziening Nederlandse Gebarentaal.

De resultaten van de toepassing van het kwaliteitsinstrument vormen een eerste stap op weg naar kwaliteitsbevordering van de communicatievoorzieningen die Doven gebruiken.

“Ongehoorde kwaliteit” is niet alleen lezenswaard voor Doven die willen delen in de ervaringen van anderen met Dovenvoorzieningen. Eenieder die werkzaam is op het terrein van welzijn en belangenbehartiging van Doven, vindt in dit rapport bruikbare informatie over hoe de kwaliteit van voorzieningen voor en door Doven kan worden bevorderd.


Naar het persbericht

Onderzoekers

  • Peter van der Graaf
  • Dick Oudenampsen

Thema's

Deel deze publicatie op: