Onderzoeksinstrument ‘Zicht op radicalisering’

Een evaluatie van de enquête gericht op jongeren
PublicatiesGepubliceerd op: 15-11-18
In 2015 en 2016 ontwikkelde Kennisplatform Inclusief Samenleven een onderzoeksinstrument voor gemeenten om de voedingsbodem voor radicalisering vanuit gewelddadig jihadisme en rechts-extremisme te meten. Een onderdeel van dit instrument is een vragenlijst die onder jongeren wordt afgenomen. KIS evalueerde deze vragenlijst en het afnemen ervan.

In deze rapportage beschrijven we het effect dat de afname van de vragenlijst op leerlingen in het voortgezet onderwijs heeft. Ook beschrijven we in hoeverre de vragenlijst betrouwbaar en valide is en wat de beste randvoorwaarden en omstandigheden voor het afnemen van de vragenlijst zijn. De verbeterpunten die uit de evaluatie naar voren zijn gekomen, zijn reeds in het instrument doorgevoerd. Vanaf nu is er voor gemeenten een kwantitatief onderzoeksinstrument beschikbaar om op een betrouwbare manier de voedingsbodem voor extremisme onder jongeren in kaart te brengen.

Onderzoekers

 • Jolijn Broekhuizen
 • Maaike van Kapel
 • Rozetta Meijer

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
 • Polarisatie en verbinding

  Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving. Dit kan resulteren in spanningen en toename van segregatie.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: