Onderzoek naar het Maatschappelijk Werk

Eindrapportage
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-04
‘Onderzoek naar het maatschappelijk werk’ doet verslag van de inventariserende (literatuur)studie naar de stand van zaken van onderzoek naar het maatschappelijk werk en naar op onderzoek gebaseerde instrumentontwikkeling voor deze werksoort. Het onderzoek is verricht in opdracht van De Vereniging van Maatschappelijk Werkers, als eerste studie voor een onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma voor het maatschappelijk werk. De inventarisatie beperkt zich tot twee terreinen: Nederlandse onderzoekspublicaties vanaf ongeveer 1995 en een selectie van de daarbij behorende achtergrondliteratuur.

Uit de inventarisatie blijkt dat de hoeveelheid onderzoek naar de beroepsuitoefening zeer beperkt is. Het is belangrijk dat in het maatschappelijk werk (de agogische beroepen) een onderzoekscultuur wordt opgebouwd. De onderzoekers benoemen een aantal prioritaire thema’s voor verder onderzoek naar:

  • Hulpvragen en de relatie daarvan met het hulpaanbod;
  • De inhoud van het hulpverleningsproces;
  • Uitkomsten en de relatie daarvan met de feitelijke interventies;
  • De plaats van het maatschappelijk werk temidden van andere beroepen en de daarbij passende deskundigheid.

Hiernaast vindt u Bijlage IV met de samenvattingen literatuur, behorend bij de eindrapportage Onderzoek naar het Maatschappelijk Werk.

Onderzoekers

  • Willem Melief
  • Meta Flikweert
  • Katja van Vliet

Thema's

Deel deze publicatie op: