Onderzoek en kennisontwikkeling in de wijk

Evaluatie van WOK-teams in Utrecht, Leusden en Amersfoort
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-09
Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde of het lukt om tot een methode te komen waarmee kennis wordt ontsloten en verzameld waaraan een wijk of buurt behoefte heeft. Belangrijk is dat de kennis terecht komt bij de juiste actoren, die de kennis in handelen kunnen omzetten, en dat de na afloop de ontwikkelde aanpak voortzet. De evaluatie betrof zogenaamde WOK-teams in drie wijken: Halve Maan Noord in Utrecht, Leusden en Vathorst in Amersfoort.

De evaluatie van de WOK-teams past in het innovatieprogramma van Hogeschool Utrecht Onderzoek en kennisontwikkeling op wijkniveau. Het project vindt plaats vanuit het Lectoraat Sociaal Beleid, Innovatie en Beroepsontwikkeling van het Kenniscentrum Sociale Innovatie, en in samenwerking met het Lectoraat Gemeenschappelijke Veiligheidskunde. Het doel is met zogeheten WOK-teams een permanente kennisinfrastructuur op wijkniveau te realiseren en zo bij te dragen aan een beter leef- en woonklimaat, met als speerpunten: veiligheid en maatschappelijke inzet.

Onderzoekers

  • Katja van Vliet
  • Astrid Huygen

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: