Ondersteuning cliëntenparticipatie Wmo

Tussenevaluatie van twee programma's
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-08
Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning heeft de cliëntenparticipatie in gemeenten een grote vlucht genomen. Cliëntenparticipatie is een bijzondere vorm van burgerparticipatie. Gemeenten betrekken (potentiële) gebruikers van Wmo-voorzieningen bij hun beleid en laten de kwaliteit van deze voorzieningen beoordelen. Om deze cliëntenparticipatie van de grond te krijgen zijn in 2006 twee ondersteuningsprogramma’s van start gegaan: Lokaal Centraal van Zorgbelang Nederland en Lokale Versterking van het Landelijk Platform GGZ.

In deze publicatie zijn beide ondersteuningsprogramma’s tegen het licht gehouden. Wat is er sinds 2006 bereikt? Welke bijdrage heeft de ondersteuning geleverd aan het ontwikkelen van een goede lokale cliëntenparticipatie in de Wmo? De onderzoekers komen tot de conclusie dat er in korte tijd veel bereikt is, maar dat er behoefte blijft aan onafhankelijke vormen.

Onderzoekers

  • Dick Oudenampsen
  • Rob Lammerts
  • Trudi Nederland
  • Gülşen Doĝan

Thema's

Deel deze publicatie op: