Ondernemerschapsonderwijs: jong geleerd is oud gedaan

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-12
De Nederlandse overheid stimuleert ondernemerschap onder jongeren tot 25 jaar volop. Jaarlijks worden hier miljoenen voor beschikbaar gesteld. Dit gebeurt vooral in het kader van het ondernemerschapsonderwijs. Aan het Verwey-Jonker Instituut werd gevraagd: wat leveren deze inspanningen eigenlijk op?

Op basis van literatuuronderzoek blijkt dat studenten vandaag de dag positiever zijn tegenover ondernemerschap in vergelijking met de jaren ervoor. Bovendien heeft ondernemerschap een structurele plaats gekregen in het Nederlandse onderwijs. In die zin heeft het gevoerde beleid een positieve uitwerking in de praktijk. Doordat het beleid (maar ook onderzoek) zich echter puur richt op het realiseren van output ontbreekt ieder zicht op de langere termijn. De auteurs stellen daarom voor om in toekomstig beleid (én onderzoek) veel meer nadruk te leggen op de loopbanen van jonge ondernemers die in aanraking zijn gekomen met ondernemerschapsonderwijs. Pas dan wordt de bijdrage van het overheidsbeleid duidelijk.

Onderzoekers

  • Fabian Dekker
  • Arko Veefkind

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: