Ondernemen in sociaal beleid: tijd om mee te doen

Publiek private samenwerking in de sector welzijn, hulpverlening en opvang
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-97
Streven naar kwaliteit, zoeken naar een optimale schaal, verbetering van de productiviteit en professionalisering van de bedrijfsvoering: her zijn trends die zich in de sector welzijn, hulpverlening en opvang aftekenen. Daarnaast vraagt de invoering van budgetfinanciering al geruime tijd aandacht van de sector. Deze onderwerpen hebben vooral een interne oriëntatie: de versterking en verbetering van de organisatie.

Tegelijkertijd lijkt zich althans een nieuwe trend af te tekenen die vooral een externe oriëntatie heeft: naar buiten gericht op de omgeving van de sector welzijn, hulpverlening en opvang. Bij het ondernemen voor sociaal beleid dienen zich nieuwe partners en allianties voor het welzijnswerk aan. Samenwerken met overheden, met arbeidsvoorziening, onderwijs, woningcorporaties en politie, maar ook samenwerking met het bedrijfsleven. Het gaat dan om publiek private samenwerking. Publiek private samenwerking lijkt nieuwe mogelijkheden te bieden om de doelmatigheid en doeltreffendheid van het welzijnswerk te versterken, de cliëntgerichtheid te vergroten, de afhankelijkheid van een financier (de overheid) te verminderen, en tenslotte te stimuleren dat alert en adequaat op nieuwe maatschappelijke vragen en behoeften wordt ingespeeld.

Deze brochure dient vooral als illustratie van deze nieuwe trend en als startsein voor een discussie.

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: