Ondermijnende criminaliteit en de meldingsbereidheid van burgers

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 20-12-18

Ondermijnende criminaliteit en de meldingsbereidheid van burgers

Jolijn Broekhuizen
Tineke Meulenkamp
Femke Stoutjesdijk
Hans Boutellier

Met medewerking van:
Maaike van Kapel

Download
2018
83 pag.

Een pilotonderzoek in drie buurten in Brabant-Zeeland

Met dit onderzoek – in opdracht van de Taskforce Brabant-Zeeland – proberen we meer zicht te krijgen op de bereidheid van burgers om criminaliteit te melden, en in de factoren die daarbij een rol spelen. Juist bij ondermijnende criminaliteit is een dergelijk inzicht van groot belang. Burgers weten vaak meer dan bevoegde organisaties; zij zijn hun primaire informatiebron.

Onderzoekers

Thema's