Onderbouwing van indicatoren voor sociaaleconomische gezondheidsverschillen

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-10
Gezondheidsproblemen komen vaker voor bij mensen die zich onderaan de maatschappelijke ladder bevinden dan bij mensen die een hogere maatschappelijke positie hebben. Het optreden van deze sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV) wordt verklaard door een ingewikkeld complex van materiële, psychosociale en gedragsfactoren. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft in samenwerking met vijf collega-inspecties (de Inspectie Werk en Inkomen, de Arbeidsinspectie, de Inspectie van het Onderwijs, de VROM/WWI-Inspectie en de Inspectie Jeugdzorg) een zogeheten groslijst opgesteld met mogelijke indicatoren voor sociaaleconomische gezondheidsverschillen op het terrein van fysieke en psychosociale omgevingsfactoren.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft op basis van de beschikbare literatuur de relevantie en validiteit van deze indicatoren onderzocht. Het betreft indicatoren in zes domeinen, die samenvallen met de aandachtsgebieden van de betrokken inspecties: (1) Inkomen, (2) Maatschappelijke participatie, (3) Onderwijs, (4) Leefomgeving, (5) Jeugd en (6) Arbeid.

Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat onderbouwing is gevonden voor een deel van de indicatoren in alle domeinen, maar vooral voor indicatoren in het domein Leefomgeving.

Onderzoekers

  • Astrid Huygen
  • Trudi Nederland
  • Katja van Vliet

Thema's

Deel deze publicatie op: