Onbetaalbare binding

Niet-financiële beloningsaspecten en de binding van medewerkers aan een organisatie
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-02
Of een organisatie medewerkers kan binden en boeien is de laatste jaren steeds meer een factor voor succesvol ondernemen geworden. Maar wat vinden medewerkers eigenlijk belangrijk, voordat ze zich aan een organisatie binden? Het geven van een goed salaris is daarvoor niet meer voldoende. Ook regelingen voor kinderopvang, de mogelijkheid om in deeltijd te werken, de organisatiesfeer en de goede naam van de organisatie vormen belangrijke elementen bij het vinden en behouden van werknemers. In Onbetaalbare Binding komt de rol van deze niet-financiële beloningsaspecten uitgebreid aan bod.

In het afstudeeronderzoek Onbetaalbare Binding kijkt de auteur eerst vanuit een interdisciplinaire opvatting naar de theorie over het vasthouden van werknemers. Vervolgens beschrijft hij welke beloningsaspecten belangrijk zijn. Daarvoor zijn de beloningspraktijken bij een profit-organisatie uit de IT-branche en bij een vrijwilligersorganisatie onderzocht. Want juist bij vrijwilligersorganisaties, waar de mogelijkheden van een goed salaris ontbreken, is het vinden, motiveren en behouden van vrijwilligers moeilijk.

In het boek wordt specifiek ingegaan op het combineren van werk- en privé en het wij-gevoel van de organisatie. Uit het onderzoek wordt duidelijk dat tijd een steeds belangrijkere rol gaat spelen. Met verstrekkende gevolgen voor veel CAOs. Ook voelen organisaties zich steeds meer maatschappelijk verantwoordelijk. Een goed voorbeeld daarvan is corporate volunteering, vrijwilligerswerk vanuit de arbeidsorganisatie.

Onbetaalbare Binding biedt niet alleen inzichten in de onderliggende theoretische structuren rond beloningsbeleid, maar bevat ook veel praktijkvoorbeelden van onder andere Fortis, de KLM en 3Com. Daarmee is het boek interessant voor wetenschappers en organisatieadviseurs op het terrein van arbeid en organisatie, maar ook voor HRM-managers en vrijwilligerscoördinatoren die toe zijn aan een herijking van hun beloningsbeleid.

Onderzoekers

  • Norbert Broenink

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: