Omgaan met verward gedrag voor woningcorporaties. Hulpmiddelen voor medewerkers en leidinggevenden van woningcorporaties

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 23-07-18

Omgaan met verward gedrag voor woningcorporaties

Ron van Wonderen

In samenwerking met:
Aedes

Download

2018
78 pag.

Hulpmiddelen voor medewerkers en leidinggevenden van woningcorporaties

Het Verwey-Jonker Instituut heeft in opdracht van de vereniging van woningcorporaties Aedes, een toolkit met hulpmiddelen ontwikkeld die medewerkers en leidinggevenden van corporaties helpt bij de omgang met verward gedrag.
De toolkit geeft antwoord op vragen als:
* Wat zijn mogelijke oorzaken van verward gedrag?
* Hoe reageer je als een huurder een psychose heeft?
* Bij welke organisatie in de wijk kan je met signalen terecht en hoe breng     je die signalen op de juiste manier over?
* Wat zijn de uitgangspunten van de nieuwe privacywetgeving?
* Hoe betrek je buurtbewoners?
* En hoe lever je als leidinggevende nazorg aan medewerkers na een incident?

Zie ook de publicatie: Huurders met verward gedrag van Diane Bulsink en Julius Potgieter.

En de website van Aedes:.

https://www.verwey-jonker.nl/publicaties/2018/huurders-met-verward-gedrag, https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/bijzondere-doelgroepen/verwarde-personen/omgaan-met-personen-met-verward-gedrag.html

Thema's