Nieuwe eisen aan sociale professionals

De wisselwerking tussen competentieontwikkeling en kennisontwikkeling - Wmo Essay 1
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-09
Dit Wmo Essay behandelt de professionalisering van sociale beroepen. De decentralisatie van het welzijnsbeleid heeft samen met jarenlange bezuinigingen, fusies en veranderingen in de financieringsstructuur – geleid tot een defensieve welzijnssector, bezig met overleven. Systematische kennisopbouw kwam sinds de jaren negentig nauwelijks meer voor. Niet vreemd, dat er nu geklaagd wordt over een gebrek aan professionaliteit.

De vraag is over welke competenties, maar vooral ook over welke body of knowledge de sociale professional moet beschikken, zeker gezien de steeds hogere eisen waar hij aan moet voldoen. Katja van Vliet wijst erop dat het ontwikkelen van kennis hand in hand gaat met het bevorderen van competenties. Nieuwe opleidingen brengen de vernieuwde competenties van sociale professionals naar een hoger niveau. Kennis uit het wetenschapsbedrijf verbetert de kennisontwikkeling, mits systematisch bewerkt en beschikbaar gesteld. De snelle verandering en de toenemende complexiteit van de samenleving vereisen een permanente interactie tussen die twee. Op de werkvloer, institutioneel en op het lokale beleidsniveau.

Onderzoekers

  • Katja van Vliet

Thema's

Deel deze publicatie op: