Neemt moslimhaat toe in Nederland?

PublicatiesGepubliceerd op: 10-08-16
Het gevoel dat moslims meer dan in het verleden te maken hebben met discriminatie, uitsluiting en haat wordt veel geuit op bijvoorbeeld social media. Klopt het dat er sprake is van een toename van moslimhaat in Nederland? Kennisplatform Integratie & Samenleving vroeg onderzoeker Ewoud Butter om het uit te zoeken.

Of er sprake is van een toename van moslimhaat of islamofobie valt moeilijk hard te maken omdat deze begrippen zelden zo gedefinieerd worden dat ze ook meetbaar zijn. Dat schrijft Ewoud Butter in de factcheck. Wat we volgens Butter wel weten is dat een grote groep Nederlanders (zeer) negatief denkt over moslims in Nederland en dat er volgens TNS NIPO steeds negatiever wordt gedacht over de islam.

Uit de factsheet komt naar voren dat er de afgelopen twee à drie jaar sprake lijkt te zijn van een toename van moslimhaat. Of dit een structureel proces is of slechts incidenteel als gevolg van terroristische aanslagen, de strijd in Syrië en de opvang van vluchtelingen, zal de tijd moeten leren. Of moslimhaat nu toeneemt of afneemt: moslimhaat en moslimdiscriminatie hebben negatieve consequenties voor het gevoel van veiligheid van een grote groep Nederlandse burgers en vereisen daarom alle aandacht, aldus Ewoud Butter.

Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft Ewoud Butter gevraagd om met regelmaat zogenoemde factchecks uit te voeren. De factcheck over moslimhaat is de eerste. Het kennisplatform wil hiermee bijdragen aan het achterhalen van de feiten in het maatschappelijk debat, maar ook aan het agenderen van bepaalde vraagstukken.

ISBN 978-90-5830-756-9
10 pag
2016

Download via KIS

Onderzoekers

  • Ewould ButterExtern

Thema's

  • Polarisatie en verbinding

    Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving. Dit kan resulteren in spanningen en toename van segregatie.

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: