Naar integrale psychosociale steun

Een onderzoek over gewenste dienstverlening voor mensen met een lichamelijke beperking en voor hun naastbetrokkenen
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-02
Mensen met een lichamelijke beperking worden door hun handicap of chronische ziekte vaak extra belast op psychisch en sociaal gebied. Die belasting kan voor hen zo zwaar worden dat hun welbevinden en hun mogelijkheden tot maatschappelijke participatie erdoor verminderen. Voor deze problematiek bestaat in Nederland geen professionele, integrale functie. Maar wat zijn nu eigenlijk de noden en behoeften van deze mensen?

Dit onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van de stichting Dienstverleners Gehandicapten, brengt in kaart in hoeverre mensen met een handicap of chronische ziekte te lijden hebben onder extra psychische of sociale belasting. Het gaat in op de vraag wat de aard en omvang is van die belasting bij de verschillende beperkingen en ziekten en vooral ook: hoe mensen daar zelf mee omgaan. Tenslotte gaat de onderzoeker na welke vormen van steun en dienstverlening er voor hen bestaan, en in hoeverre deze voorzien in de bestaande behoeften. Het gaat daarbij om preventiefuncties, maar ook om bijvoorbeeld ondersteuning door zelfhulpgroepen en lotgenotencontacten binnen organisaties van gehandicapten en chronsich zieken. De gegevens zijn verzameld door literatuuronderzoek, diepte-interviews en groepsbijeenkomsten.

Beleidsfunctionarissen en dienstverleners zullen door deze publicatie beter zicht krijgen op de mogelijkheden van een integrale psychosociale hulpverlening.

Onderzoekers

  • Klaas Gorter

In samenwerking met

m.m.v. G. Weijers

Thema's

Deel deze publicatie op: