Naar een goed functionerende zorgketen voor diabetes- en reumapatiënten

Ketenkwaliteit en samenwerking in de eerstelijnszorg vanuit het perspectief van reuma- en diabetespatiënten in Delft Westland Oostland
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-05
Het Regionaal Patiënten Consumenten Platform – Delft Westland Oostland (RPCP-DWO) heeft onderzoek laten doen naar de wensen en ervaringen van diabetespatiënten met de zorg in de regio Delft-Westland-Oostland. In het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut is vooral de zorgverlening door de huisarts, in de huisartspraktijk en de aansluiting met het ziekenhuis aan de orde gekomen. Het aantal geregistreerde patiënten is in Nederland in tien jaar bijna verdubbeld tot een half miljoen.

Voor het onderzoek zijn twee groepsgesprekken gevoerd met georganiseerde en niet-georganiseerde diabetespatiënten uit de regio. De uitkomsten van dit onderzoek laten zien wat de patiënten criteria voor goede zorg vinden. Ze doen onder meer de aanbeveling een elektronisch dossier in te voeren met gegevens over diabetes. Ook pleiten ze voor een centraal aanspreekpunt voor behandeling, informatie en advies (diabetesverpleegkundige) en volledige controle van de patiënt op één vaste plaats voor alle patiënten in de regio.

Onderzoekers

  • Dick Oudenampsen
  • Suzanne Tan

Thema's

Deel deze publicatie op: