Naar een effectieve belangenbehartiging van de Gelderse patiënten en consumenten

Evaluatie van het functioneren van de PPCF en de RPCFs in het licht van recente ontwikkelingen in de gezondheidszorg
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-04
‘Naar een effectieve belangenbehartiging van de Gelderse patiënten en consumenten’ bevat de uitkomsten van het onderzoek naar de Provinciale Patiënten/Consumenten Federatie Gelderland, de ondersteuningsorganisatie voor drie Regionale Patiënten/Consumenten Federaties.

De provincie Gelderland heeft aan het Verwey-Jonker Instituut gevraagd een evaluatieonderzoek en een toekomstoriëntatie te verrichten. De publicatie biedt inzicht in de context waarbinnen de PPCF en de RPCF’s functioneren. Deze ontwikkelingsschets vervolgt met een evaluatie van het functioneren van de PPCF en RPCF’s wat betreft de doelen, het takenpakket en de activiteiten. Tenslotte bevat de publicatie een toekomstvisie: welke mogelijkheden zijn er om de Gelderse patiëntenstem te versterken binnen het (regionale) krachtenveld van zorg en welzijn en de PPCF een duidelijker profiel te geven?

 

Onderzoekers

  • Trudi Nederland
  • Dick Oudenampsen
  • Klaas Gorter

Thema's

Deel deze publicatie op: