Naar een algemeen aanvaarde standaard

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-96
In opdracht van de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (LVT) is een eerste aanzet tot een ‘Algemeen Aanvaarde Standaard gezinsVerzorging (AASV)’ ontwikkeld. De standaard is te zien als een algemeen referentiekader – een aantal uitgangspunten en normen omvattend – voor de bepaling van inhoud en omvang van de zorg. Zorg behoort tot de algemeen aanvaarde standaard indien de aanspraak in de kring van de beroepsgenoten gebruikelijk is (dit is de feitelijke praktijkvoering) én wetenschappelijk is aanvaard.

Professionele normen

De AASV bevat een scala van professionele normen over verschillende typen huishoudens, de mantelzorg, de duur van de hulpverlening, de verschillende taakgroepen (huishoudelijke, verzorgende en begeleidende taken), voorliggende voorzieningen en uitsluitingen van professionele zorg.

Opgelet

Deze uitgave dateert van 1996 en is niet meer actueel. Nadien heeft het instituut een nieuwe publicatie uitgebracht:

De stem van de mantelzorger in het indicatieproces.

Deze publicatie bevat een instrument voor indicatiestellers om mantelzorgers beter bij het indicatieproces te betrekken en is tot stand gekomen met medewerking van indicatiestellers, mantelzorgers en andere deskundigen. Het instrument bestaat onder meer uit een Handreiking voor het betrekken van mantelzorgers bij het indicatieproces en enkele conclusies. Ze zijn te gebruiken in combinatie met de integrale formulierenset voor de functiegerichte indicatiestelling.

Onderzoekers

  • Ronald Goewie
  • Carmen Keune

Thema's

Deel deze publicatie op: