Naar een actueel vrijwilligersbeleid in Roosendaal

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-07

Naar een actueel vrijwilligersbeleid in Roosendaal

Vrijwilligers dragen bij aan een prettig woon- en leefklimaat in de samenleving. Ook in Roosendaal, waar ze een rol van betekenis spelen in de vrijwillige zorg, als buurtactivist, als vrijwilliger in de maatschappelijke opvang of bij het adviseren en informeren van ouderen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) doet een versterkt beroep op de civil society. De gemeente wil daarom de vrijwillige inzet onder de loep nemen. Dit onderzoek levert materiaal voor een geactualiseerd vrijwilligersbeleid, met een actievere rol van de gemeente. Het rapport bevat aanbevelingen voor een versterkte regierol van de gemeente Roosendaal in het initiëren en vormgeven van het vrijwilligersbeleid.

Volledige tekst (pdf)

2007

ISBN 90-5830-222-9
51 pag. € 7,–

Onderzoekers

  • Dick Oudenampsen
  • Sandra ter Woerds

Met medewerking van

  • Sima Nieborg

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: