Moslims in Nederland 2014

PublicatiesGepubliceerd op: 28-02-16
Deze publicatie is een actualisering van de factsheet van Forum, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken, uit 2012. Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn hierin, indien beschikbaar, actuelere gegevens verwerkt.

Bij Forum verschenen in 2008 en 2010 factbooks over de positie van moslims in Nederland. In 2012 verscheen een factsheet van beperktere omvang, waarbij werd gefocust op gegevens die interessant zijn voor het dagelijks leven van moslims.

Op enkele – ook recente – publicaties na, wordt er in ons land weinig onderzoek gedaan naar moslims. Wel worden met regelmaat gegevens verzameld en gepubliceerd over etnische groepen, met name over de vier grootste, waaronder Turken en Marokkanen. Moslims komen ook voor onder andere (etnische) groepen, zoals Irakezen, Afghanen, Iraniërs, Somaliërs. Zij figureren echter zelden als doelgroep van onderzoek en surveys, waardoor deze groepen grotendeels en noodgedwongen buiten beschouwing blijven.

Deze factsheet kan gebruikt worden als achtergrondinformatie of feitenmateriaal voor journalisten en anderen die het debat in Nederland volgen en daarover berichten.

ISBN 978-90-5830-716-3
17 pag
2014

Download via KIS

Onderzoekers

  • Claire Aussems

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

Deel deze publicatie op: