Moeders in detentie en de omgang met hun kinderen

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-07
Jaarlijks verblijven ruim 3000 vrouwen voor korte of langere tijd in detentie. Meer dan de helft van hen is moeder van één of meer kinderen. Vaak staan deze moeders er bij de opvoeding alleen voor.

Deze publicatie bevat de uitkomsten van de in opdracht van Gezin in Balans van Humanitas onderzochte omgangsmogelijkheden tussen gedetineerde moeders en hun kinderen. Het Verwey-Jonker Instituut geeft een beeld van hoe de omgang van gedetineerde moeders en hun kind(eren) nu geregeld is en wat daarin verbeterd kan worden. Tijdens detentie zijn de mogelijkheden van contact tussen moeder en kind beperkt, terwijl het in het belang van het kind essentieel is dat de relatie met de moeder tijdens de periode van afwezigheid zoveel mogelijk intact blijft. Een belangrijke uitkomst is dat er geen aanwijsbare verantwoordelijke is voor de veilige opvang van kinderen nadat de moeder is vastgezet. Besteed meer aandacht aan de moeder-kindrelatie tijdens detentie, registreer of gedetineerde vrouwen een zorgtaak hebben voor kinderen, zorg voor extra bezoekmogelijkheden (ook buiten schooltijd), zijn slechts enkele van de diverse aanbevelingen die aan de orde komen.

Zie ook de website van Humanitas.

Onderzoekers

  • Huub Braam
  • Jodi Mak
  • Suzanne Tan

Thema's

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

Deel deze publicatie op: