‘Mijn vrienden ken ik van de straat’

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-02

‘Mijn vrienden ken ik van de straat’


Deze publicatie is helaas uitverkocht

Drs. Nanne Boonstra
Mr. Annuska Overgaag, drs. Carmen Keune

Volledige tekst (pdf)

2002

ISBN 90-5830-096-x
128 pag. € 14,50

Naar het persbericht

Vrijetijdsbesteding van jonge Turken en Marokkanen in de openbare stedelijke ruimte

Een van de opmerkelijkste maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen decennia is het ontstaan van een multiculturele samenleving in Nederland. Dit heeft onder meer gevolgen voor het gebruik van de stedelijke openbare ruimte. Voor veel allochtonen en autochtonen vormt de openbare ruimte in de stad een belangrijke omgeving bij de vrijetijdsbesteding. De plekken bieden een ontmoetingsmogelijkheid die zou kunnen bijdragen aan integratie. Op verzoek van het Ruimtelijk Planbureau (voorheen Rijksplanologische Dienst) heeft het Verwey-Jonker Instituut onderzocht wat de betekenis is van het vrijetijdsgedrag van Turkse en Marokkaanse jongeren voor de steden. Hiertoe hebben de onderzoekers veel gesprekken gevoerd met jongeren uit de doelgroep.

Deze publicatie biedt een kijkje in het vrijetijdsgedrag van Turkse en Marokkaanse jongeren. De vrijetijdsbesteding is meestal afhankelijk van sekse, opleiding en de levensfase waarin de jongeren verkeren. Een van de conclusies is dat het vrijetijdsgedrag nauwelijks bijdraagt aan menging, maar wel aan sociale cohesie. Sociale verbanden met een meer homogeen karakter worden door de vrijetijdsactiviteiten versterkt.
Met de publicatie Vrijetijdsbesteding van Turkse en Marokkaanse jongeren wil het Verwey-Jonker Instituut een bijdrage leveren aan nieuwe benaderingen voor vraagstukken van integratie en sociale cohesie in stedelijke samenlevingen.

actueel/persberichten/2002/vrijetijdsbesteding_van_jonge_turken_en_marokkanen

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp -met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek- te ondersteunen.

    Meer over dit thema