Medezeggenschap op maat voor cliënten in de zorg

PublicatiesGepubliceerd op: 06-05-15
Onderzoek naar de wijze waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan medezeggenschap van cliënten in de zorg

Met als achtergrond het voornemen om de wettelijke regeling voor medezeggenschap te herzien, is de medezeggenschap van cliënten in de zorg onderzocht. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt er een duidelijk beeld geschetst van de wijze waarop in diverse domeinen van de zorg vorm en inhoud wordt gegeven aan de medezeggenschap. Het uiteindelijke streven: medezeggenschap op maat. Een vorm van inspraak die optimaal aansluit bij de ontwikkelingen in de zorg en de wijze waarop betrokkenen hun medezeggenschap wensen te organiseren.

 

Onderzoekers

  • Arnt Mein

Thema's

Deel deze publicatie op: