Mannen over partnergeweld en vaderschap

Een exploratief onderzoek
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-12
Wat vinden mannen van geweld in hun relatie, hoe kijken zij aan tegen hun vaderrol, welke waarden willen zij hun kinderen meegeven? En hebben zij behoefte aan ondersteuning? 26 mannen vertellen in deze publicatie over hun jeugd, geweld in de relatie en hun opvoedingsidealen.

Goed vaderschap staat niet los van goed partnerschap. Reflectie op het eigen handelen is een voorwaarde daartoe. Dit ontbreekt nogal eens onder mannen die geweld plegen in hun relatie, zo blijkt ook uit dit onderzoek. Maar ook komt naar voren dat het vaderschap de motor kan zijn tot zelfverandering. Juist omdat mannen hun vaderrol willen uitoefenen en contact willen met hun kinderen, kunnen ze ander gedrag aanleren. Tegelijkertijd blijkt dat niet iedere man voldoende veiligheid kan bieden aan zijn kinderen. Dat staat een vaderrol in de weg. Voor de komende jaren is het de uitdaging om mannen die geweld plegen in hun relatie te motiveren tot reflectie en het nemen van verantwoordelijkheid als vader – en als partner.

Onderzoekers

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

Deel deze publicatie op: